Slimmere samenwerking in de proeftuin

18-10-2016 - Namens de Stuurgroep Slimmer met Zorg, door Peggy Goris, programmamanager

 

 

De samenwerking binnen Slimmer met Zorg brengt veel winst, maar mist slagvaardigheid en werkt daardoor steeds meer verlammend. Dat is een van de uitkomsten van de gezamenlijke analyse van coalitiepartners op de heisessie van 23 juni 2016. En dus werkt de Slimmer met Zorg coalitie op dit moment een slimmere manier van samenwerking uit. Zodat ook in de toekomst zoveel mogelijk winst kan worden gehaald uit de samenwerking.

 

In het laatste kwartaal van dit jaar beslist de stuurgroep over de concrete uitwerking om de gezamenlijke beweging naar zinnige, gezonde en zuinige zorg voort te zetten. Wel is al bekend dat de huidige samenwerking op basis van consensus niet langer toereikend is. Daarom heeft de huidige coalitie naar een slimmere vorm van samenwerking gezocht, die past in huidige context van ons werkveld en het samenwerkingsverband.


Meer ruimte voor regionale initiatieven
Het huidige voorstel is om te gaan samenwerken rondom thema’s. Dit kan in vaste én dynamische coalities van partners in de regio. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor initiatieven van onderop en worden de deelnemende partners meer in hun kracht gezet. Daarnaast wordt een regionale overlegtafel ontwikkeld, met als doel elkaar te informeren en inspireren over Triple Aim initiatieven in de regio. Tegelijkertijd is unaniem uitgesproken dat lopende Slimmer met Zorg projecten dienen te worden voortgezet in de nieuwe samenwerkingsvorm. De kameroverleggen en stuurgroepoverleggen stoppen wel in 2017.


VWS proeftuinstatus
In het laatste kwartaal van 2016 beslist de stuurgroep over de concrete uitwerking om de beweging naar zinnige, gezonde en zuinige zorg goed voort te zetten. De beslissing om de samenwerking slimmer in te richten, past bij de ambitie van de proeftuin. Slimmer met Zorg zal dan ook de VWS proeftuinstatus behouden en blijven meedoen in de landelijke monitor populatiemanagement.