Nederlands Hartnetwerk en zorggroepen werken samen

17-10-2016 - door Peggy Goris, programmamanager Slimmer met Zorg

 

Aantoonbaar de hoogste patiëntwaarde bieden voor patiënten met een hartaandoening; dat is de ambitie van het Nederlands Hart Netwerk (NHN). Het NHN is een samenwerkingsverband waarin zorgprofessionals van de eerste-, tweede- en derdelijn in regio Zuidoost-Brabant op basis van value based healthcare principes de volledige zorgketen in de regio op een optimale en uniforme wijze willen organiseren.

Parallel was er al enkele jaren een vraag voor betere samenwerking vanuit de zorggroepen DOH, SGE en PoZoB. Met de ontwikkeling van het NHN en de stand van zaken van de implementatie van de zorgprogramma’s CVRM (cardio vasculair risico management) in Zuidoost Brabant is er een uitstekend fundament voor verdere samenwerking. Afgelopen jaar zijn in een aantal overleggen de uitgangspunten besproken en vastgesteld, waarbij het belang van de patiënt vooropgesteld is. Nadat de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) CVRM in de regio met alle zorgverleners kon worden vastgesteld is een ambitieuze agenda voor het gezamenlijk verbeteren van de kwaliteit van zorg opgemaakt. Hiermee is een langjarige samenwerking tussen het NHN en de zorggroepen PoZoB, DOH, SGE en Elan van start gegaan.

 

Het Nederlands Hart Netwerk vloeit voort uit en bouwt verder op het werk van de Stichting Cardiologenkring Zuidoost-Brabant.  Een viertal vakgebieden worden in de samenwerking uitgewerkt:  Atriumfibrilleren, Hartfalen, Acuut Coronair Syndroom en een gezamenlijk zorgpad revalidatie in het ziekenhuis en CVRM in de eerstelijn.

 

Op 14 september jongstleden heeft een symposium plaatsgevonden waarin professionals hun visie op gaven op hoe de nieuwe vormen van samenwerking binnen de gezondheidszorg gaan bijdragen aan verdere verbetering van kwaliteit van zorg.
 

Lees verder op www.nederlandshartnetwerk.nl