Zelfhulp sterkt mensen om uitdagingen aan te gaan

17-10-2016 -  

 

Binnen Slimmer met Zorg wordt gewerkt aan meer kennis over zelfhulp bij zorgprofessionals. In dit kader volgden 150 huisartsen en praktijkondersteuners een speeddate workshop over zelfhulp. Wim Venhuis vertelt over de resultaten. ‘Het belangrijkste resultaat van verschillende initiatieven is dat meer zorgverleners Zelfhulpverbindt.nl en Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant benaderen met vragen'.

Ook is in de regio het aantal zelfhulpgroepen gestegen.’ Dat zegt Wim Venhuis van Zelfhulpverbindt.nl, samenwerkingspartner van Slimmer met Zorg, in het artikel ‘Zelfhulp sterkt mensen om de uitdagingen van het leven aan te gaan’ dat in september in De Eerstelijns verscheen.

 

Zelfhulp zorgt voor meer zelfredzaamheid van mensen, wat op termijn leidt tot het betaalbaar en duurzaam houden van de zorg. Zelfhulp sluit naadloos aan op het concept positieve gezondheid waarmee ook gewerkt binnen Slimmer met Zorg. Na Slimmer met Zorg zullen ook andere proeftuinen kennis maken met zelfhulp.

 

Zelfhulp leidt tot minder medicijngebruik en een beter welbevinden, is bekend uit onderzoek. Toch adviseren Nederlandse zorgverleners cliënten nog maar weinig om te praten met ervaringsdeskundigen. Sinds vorig jaar zet de organisatie Zelfhulpverbindt.nl zich in om de kracht van zelfhulp onder de aandacht te brengen. In het licht van positieve gezondheid verleent zorgverzekeraar CZ daarbij structurele steun.

 

Bron: Eerstelijns, editieseptember 2016

 

Lees verder