Project Beweegzorg gestart: een interview met Miluska de Graaff

17-10-2016 - Door Cora Vlasblom, projectmanager Slimmer met Zorg

 

Op 1 januari is het project Beweegzorg gestart. Vanaf dat moment ontvangen de kader-, en aandachtsartsen van PoZoB en DOH door hun collega’s doorverwezen patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat.
Miluska de Graaff is een van de artsen die regelmatig patiënten verwijst naar Ad de Boer, ėėn van de kaderartsen van PoZoB. Wij hebben haar gebeld en gevraagd hoe zij deze nieuwe mogelijkheid ervaart.

“Het doorverwijzen is gemakkelijk en handig. Ik verwijs, en na het consult stuurt Ad een brief met een samenvatting/beleid en zet het consult direct in het HIS (huisartsinformatiesysteem).

 

In het begin vroegen collega’s in de HAGRO (huisartsengroep) zich af wat de toegevoegde waarde zou zijn van deze doorverwijzing maar inmiddels zie ik zeker het nut. De adviezen van Ad zijn heel nuttig en concreet. Ik leer er ook zelf van doordat ik kan volgen hoe hij klachten benadert en aanpakt. Dat helpt mij bij het maken van keuzen bij vergelijkbare patiënten. Ik zie dat ik nu in mijn werk al dingen anders aanpak.
Ook de patiënten zijn heel positief. Ad heeft 30 minuten beschikbaar in het eerste consult, veel meer dan wij als huisartsen hebben. Hierdoor is hij in staat om met zijn kennis en deze extra tijd en aandacht de patiënt - ook al is het niet altijd een oplosbaar probleem - ervan te overtuigen dat bijvoorbeeld een ingezet afwachtend beleid ook echt de beste optie is.”


In het project Beweegzorg voert Zorgbelang Brabant een meting onder patiënten uit.  Binnenkort worden hiervan de eerste resultaten bekend gemaakt.