Dat is Slimmer met Zorg!

 


 

Meer gezondheid voor minder kosten en betere kwaliteit van zorg door populatiegebonden zorgafspraken in regio Eindhoven. Dat is ons gezamenlijke doel in de proeftuin Slimmer met Zorg. Samen komen wij tot oplossingen voor zinnige en zuinige zorg, zorg op maat en dichtbij de burger, waarbij de burger zoveel mogelijk zelfregie heeft en verantwoordelijk is voor de eigen gezondheid.

 

Overtuiging
Onze overtuiging is dat het zorglandschap moet veranderen om de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te laten blijven. Dit is een maatschappelijke opgave voor heel Nederland en ook voor regio Eindhoven. Dit vraagt om oplossingen die alleen in samenwerking tussen burgers, patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en andere organisaties te realiseren zijn. Slimme oplossingen waarbij we over de grensoverschrijdend denken en baan doorbrekend handelen voor minder kosten, betere kwaliteit en meer gezondheid. Dat is Slimmer met Zorg.   

 

Slimmer met Zorg regio
De regio bestaat uit de inwoners in Zuidoost Brabant, ingeschreven bij een huisartspraktijk van de zorggroepen PoZoB, DOH of SGE in de omgeving van het Catharinaziekenhuis, Maxima Medisch Centrum en het St Anna ziekenhuis, die zijn verzekerd bij zorgverzekeraar VGZ of CZ. Dit betreft ongeveer 400.000 inwoners.

 

 

 

 

Nieuws

 


Slimmere samenwerking in de proeftuin

18-10-2016 - De samenwerking binnen Slimmer met Zorg brengt veel winst, maar mist slagvaardigheid en werkt daardoor steeds meer verlammend. Dat is een van de uitkomsten van de gezamenlijke analyse van coalitiepartners op de heisessie van 23 juni 2016. En dus werkt de Slimmer met Zorg coalitie op dit moment een slimmere manier van samenwerking uit. Zodat ook in de toekomst zoveel mogelijk winst kan worden gehaald uit de samenwerking.


Nederlands Hartnetwerk en zorggroepen werken samen

17-10-2016 - Aantoonbaar de hoogste patiëntwaarde bieden voor patiënten met een hartaandoening; dat is de ambitie van het Nederlands Hart Netwerk (NHN), een samenwerkingsverband waarin zorgprofessionals van de eerste, tweede en derde lijn in regio Zuidoost-Brabant op basis van value based healthcare principes de volledige zorgketen in de regio op een optimale en uniforme wijze willen organiseren.


Populatiemanagement voor astma/COPD

17-10-2016 - MMC en PoZoB hebben initiatief genomen om de totale populatie van astma en COPD zoals bekend bij de zorggroep en het ziekenhuis op een aantal uitkomst- en intermediaire indicatoren in beeld te brengen.


Zelfhulp sterkt mensen om uitdagingen aan te gaan

17-10-2016 - Binnen Slimmer met Zorg wordt gewerkt aan meer kennis over zelfhulp bij zorgprofessionals. In dit kader volgden 150 huisartsen en praktijkondersteuners een speeddate workshop over zelfhulp. Wim Venhuis vertelt over de resultaten. ‘Het belangrijkste resultaat van verschillende initiatieven is dat meer zorgverleners Zelfhulpverbindt.nl en Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant benaderen met vragen'.


Kick-off Transferzorg Kwetsbare Ouderen

17-10-2016 - Tijdens een druk bezochte kick off op 29 september heeft de projectgroep de start van betere transferzorg voor kwetsbare ouderen gegeven. Trots vertellen Cora van der Velden en Anneke Dalinghaus, beide kaderhuisarts bij PoZoB, over hun drijfveren.


MMC Incubator opent haar deuren op Health Innovation Campus

17-10-2016 - Op 1 november a.s. wordt de MMC Incubator geopend. De MMC Incubator is een dynamische omgeving in het hart van de zorgpraktijk, waarin startende zorgbedrijven elkaar ontmoeten en kennis en kunde uitwisselen. De MMC Incubator biedt ruimte aan 30 startups en is direct gekoppeld aan het ziekenhuis, nabij het opleidingscentrum MMC Academie, dat een belangrijke rol speelt in de begeleiding van de startups. De MMC Incubator bevindt zich op Health Innovation Campus, dat vorig jaar gelanceerd werd door het MMC.


Project Beweegzorg gestart: een interview met Miluska de Graaff

17-10-2016 - Op 1 januari is het project Beweegzorg gestart. Vanaf dat moment ontvangen de kader-, en aandachtsartsen van PoZoB en DOH door hun collega’s doorverwezen patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat. Miluska de Graaff is een van de artsen die regelmatig patiënten verwijst naar Ad de Boer, ėėn van de kaderartsen van Pozob. Wij hebben haar gebeld en gevraagd hoe zij deze nieuwe mogelijkheid ervaart.